รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รวบรวมและถ่ายภาพ โดยวิชัย สุขยิ่ง

ภาพกิจกรรมปี2542-2543

ภาพกิจกรรมปี2544

ภาพกิจกรรมปี2545

ภาพกิจกรรมปี2546

ภาพกิจกรรมปี2547

ภาพกิจกรรมปี2548

ภาพกิจกรรมปี2549

ภาพกิจกรรมปี2550

ภาพกิจกรรมปี2552

ภาพกิจกรรมปี2553

ภาพกิจกรรมปี2554

ภาพกิจกรรมปี2555

ภาพกิจกรรมปี2556

ภาพกิจกรรมปี2557